KNIHY, KTERÉ SE STANOU VAŠÍM RODINNÝM POKLADEM

Objevte krásu knihy knih

Bible je nejprodávanější knihou na světě. V Česku však dlouho chyběla taková Bible, která by mohla být ozdobou rodinných knihoven.

V roce 2003 vydalo naše nakladatelství Bibli s působivými ilustracemi Gustava Dorého. Pro veliký zájem vyšla v pozdějších letech i v novém provedení – v nové grafické úpravě a se zlacenou ražbou na titulní straně.

Velký ohlas vzbudilo v Česku vydání exkluzivní Zlaté Bible. Tato Bible vydaná v září 2010 v limitovaném nákladu 600 výtisků byla do týdne vyprodána. Zájem o knihu však trval i po ukončení prodeje. Mnoho lidí touží tuto jedinečnou knihu vlastnit. Zlatá Bible je vzácným rodinným pokladem pro další generace.

 BibleBible Bible

Nakladatelství Euromedia Group, k. s., se rozhodlo připravit svým věrným čtenářům digitálně zmenšenou kopii luxusního vydání s reprodukcemi jedinečných iluminací, které jsou důkazem mistrovství umělců minulých staletí. Tato pozoruhodná Bible se nepochybně zařadí mezi knižní klenoty.